De kip of het ei?

Dankzij onderzoek van een aantal Britse universiteiten weten we sinds 2010 dat de kip er eerder was dan het ei. De verklaring? Een ei bevat een bepaalde proteïne die uitsluitend voorkomt in de eierstokken van een kip. Appeltje eitje dus.

In de wereld van de projectontwikkeling is het iets minder eenvoudig.
Vandaag vond in den Bosch de Dag van de Projectontwikkeling plaats. Wat moet er nu eerst, infrastructuur of huizen? Deze vraag liep als een rode draad door de dag. Zowel tijdens de plenaire debatten als tijdens de kleinere sessies was de veel gehoorde klacht dat overheden en projectontwikkelaars zich teveel focussen op de woonbehoefte, en te weinig op de secundaire behoeftes van potentiele huizenkopers een huurders. Infrastructuur, groen en mobiliteit zijn nog veel te vaak een sluitpost op de begroting voor met name gemeenten.

Volgens de laatste cijfers moeten er de komende jaren 1 miljoen nieuwe huizen worden gebouwd. Dit is een enorme opgave voor Nederland. Deze behoefte richt zich voor het grootste gedeelte op de G32.

“Waarom nog een auto voor deur?
   Deze ruimte kunnen we veel beter gebruiken.”

De meerderheid van de deskundigen op het gebied van projectontwikkeling is van mening dat deze gemeenten dit het best kunnen invullen door het ontwikkelen van Stadsuitbreiding 3.0: de Tuinsteden van de toekomst. Wanneer je goed naar dit concept kijkt valt er al snel iets op. Er zijn nauwelijks auto’s zichtbaar in het straatbeeld. De nieuwe vormen van mobiliteit waarbij eigendom steeds minder belangrijk wordt sluiten hierbij aan. Waarom nog een auto voor deur? Deze ruimte kunnen we veel beter gebruiken. Hier kan groen worden ontwikkeld, kunnen kinderen spelen en is meer ruimte voor ontmoeting.

“Infrastructuur, groen en mobiliteit zijn nog
veel te vaak een sluitpost op de begroting”

Ecoleon ontwierp onlangs de Green Hub. Een groene ruimte waarin allerlei functies samenkomen. Parkeren, opladen van elektrische auto’s, Wifi, verblijven en recreëren zijn slechts een aantal voorbeelden van de mogelijkheden. Wanneer we deze Green Hubs plaatsen op slimme plekken in de nieuw te ontwikkelen Tuinsteden voorzien we in de mobiliteitsbehoefte en maken we de wijk een heel stuk groener.

Wilt u meer weten over het vergroenen en verduurzamen van de buitenruimte? Neem dan contact op met Erik Claassen op 06 – 83 00 05 87