Bijtelling, een jaarlijks rekenfeest

Onlangs heeft het kabinet haar klimaatplannen gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de mobilteitsvisie. Uitkomst: de bijtelling wordt aangepast.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft namens het kabinet het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Voor elektrisch vervoer bevat het akkoord een groot aantal stimuleringsmaatregelen. Wel zijn er wezenlijke verschillen ten opzichte van de maatregelen van het ontwerp-Klimaatakkoord dat afgelopen december gepresenteerd werd.

Auto’s uit de zakelijke markt zijn volgens het kabinet een belangrijke stroom voor de Nederlandse tweedehandsmarkt. Door de stimulering van de zakelijke markt meer te richten op auto’s die daarna aantrekkelijk zijn voor de Nederlandse markt, wil het kabinet meer van deze auto’s langer in Nederland behouden. Om de ontwikkeling van een tweedehandsmarkt voor de elektrische auto voor particulieren op gang te brengen, zal het kabinet een regeling uitwerken voor het vergoeden van laadtegoed, aanschafsubsidie of een batterijgarantie. Hiermee komt een tweedehands elektrische auto sneller in beeld voor particulieren.

Bijtelling volledig elektrische auto jaarlijks omhoog

Het kabinet stelt de volgende fiscale en financiële ondersteuning voor emissieloze auto’s (red. volledig elektrische auto’s) vast.

Stimuleringsinstrument 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 en verder**
BPM (aanschafbelasting) 0 0 0 0 0 360 360
Motorrijtuigenbelasting (MRB) 0 procent 0 procent 0 procent 0 procent 0 procent 25 procent 100 procent
Bijtellingpercentage 8 procent 12 procent 16 procent 16 procent 16 procent 17 procent 22 procent
Bijtellingcap (in euro’s)* 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

Aanschafsubsidie voor particulieren

Voor particuliere emissieloze auto’s komt er een aflopende aanschafsubsidie die in 2021 begint bij een nog nader door het kabinet te bepalen vast bedrag per auto (2021). Vervolgens zal deze jaarlijks afgebouwd worden omdat het kabinet verwacht dat er steeds meer betaalbare elektrische automodellen op de markt komen. De exacte uitwerking van de regeling vindt plaats in overleg met de sector. Uitgangspunt van de regeling is dat deze wordt opgezet als een doelsubsidie met een gemaximeerd subsidiebedrag en een subsidieplafond op basis van nieuwverkooppercentages. Met deze subsidie moet een deel van het verschil in aanschafprijs ten opzichte van brandstofauto’s worden gedekt waardoor de elektrische auto zich eerder terugverdient voor de consument. Onderzocht wordt of deze aanschafsubsidieregeling ook beschikbaar gemaakt kan worden voor bepaalde vormen van privélease en particuliere deelauto-concepten.

Tevens wordt onderzocht of het mogelijk en zinvol is om de consument te laten kiezen tussen laadtegoed, aankoopsubsidie of subsidie voor een laadpaal. De subsidie wordt voorwaardelijk vorm gegeven om de auto zolang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden (red. de politieke wens is 8 jaar). Dit betekent dat als hier niet aan wordt voldaan de subsidie (naar rato) dient te worden terugbetaald.

Vamil en Mia

Op dit moment is er nog weinig bekend over de Vamil en Mia
subsidies voor 2020.

Nu is het moment

Wilt u nog optimaal genieten van de lage bijtelling én de Vamil en Mia subsidies op uw elektrische auto en op de laadoplossing? Investeer dan nog dit jaar. Bij Ecoleon helpen we u graag. Twijfelt u nog? Neem dan contact met ons op. In een adviesgesprek informeren wij u gratis en vrijblijvend over de kansen van elektrisch vervoer voor u en uw organisatie.