acorn-2555291_960_720-300x200

Samenwerken aan de eikenpopulatie langs de A50

05 september 2017

Onderhoud niet als kostenpost maar als oogst!

De afgelopen maanden zijn Ecoleon BV en de Rijkswaterstaatdiensten Oost-Nederland, PPO en BUNK, gezamenlijk opgetrokken om de eikenpopulatie langs de A50, op het traject tussen Arnhem en Apeldoorn, ter hoogte van Terlet (km 185-187), op te knappen.  Het ging om eiken die waren doodgegaan of in een slechte conditie waren. De vallende takken en omgewaaide bomen leverden, behalve een verwaarloosde aanblik, ook een gevaar op voor de verkeersveiligheid. De samenwerking heeft geresulteerd in het revitaliseren van het A50 tracé zonder dat het extra geld heeft gekost: onderhoud niet als kostenpost, maar als oogst!

Samen met de wegbeheerder en de beide projectteams hebben BUNK, en Ecoleon BV zich ingezet om waarde aan het areaal toe te voegen en een bijdrage te leveren aan een bredere doelstelling dan alleen doorstroming en bereikbaarheid. Al met al leverde deze samenwerking, door met andere ogen te kijken naar het gebied, een besparing op van ruim een ton, dat is de ongeveer helft van de oorspronkelijke onderhoudskosten.

Ecoleon maximaliseert duurzaam rendement

Ecoleon is sinds 2015 het nieuwe zusterbedrijf van Van Doorn Geldermalsen, de partij waarmee Rijkswaterstaat samenwerkt op het gebied van infrastructuur. Ecoleon BV adviseert over verduurzaming van de buitenruimte en het toevoegen van meerwaarde aan het natuurlijk kapitaal : het maximaliseren van duurzaam rendement. Ecoleon maakte een voorstel om de eikenpopulatie weer ‘gezond’ te krijgen. BUNK adviseerde over aanvullende kansen en mogelijkheden.

Gezamenlijk plan

Het gezamenlijke plan bestaat uit dunning en herplant en een uitgekiende soortenkeuze. Een deel van de bestaande bomen wordt gedund, in de buitenbermen worden diverse soorten nieuwe bomen aangeplant en gekozen is voor nectar houdende soorten die insecten aantrekken. Dit alles inclusief een tweejarig onderhoudscontract met extra aandacht voor het behoud van de kwaliteit van de jonge bomen. Het plan resulteert in een grotere biodiversiteit langs de A50, een mooiere wegomgeving en op termijn lagere vervangings- en onderhoudskosten. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de biomassa die in de toekomst vrijkomt en de oogst van bouwmateriaal.

Over BUNK

BUNK is het Business Unit Natuurlijk Kapitaal, opgericht door Rijkswaterstaat. BUNK wordt bemand door zes personen, die het ‘groener’ omgaan met grondstoffen en afval door Rijkswaterstaat aanjagen. Door naar projecten te kijken vanuit ecosysteemdiensten, de diensten en voorraden die de natuur ons levert kan er een meerwaarde gecreëerd worden. De ecosysteemdiensten hebben verschillende functies, zoals voedselproductie of verkoeling in de stad. De diensten hebben ook een onderlinge samenhang.

Over PPO

PPO (Programma’s Projecten en Onderhoud) werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland.

 

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: