harmony-1210617_960_720

Maatregelen coronavirus

19 maart 2020

De uitbraak van het coronavirus neemt helaas ook in ons land steeds grotere vormen aan. De overheid vaardigt met enige regelmaat nieuwe adviezen en maatregelen uit tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Wij volgen de actuele ontwikkelingen nauwgezet en nemen de adviezen en voorschriften in acht.

Dienstverlening

Dit leidt tot een unieke en onvoorziene situatie die wij nog niet eerder hebben meegemaakt. Hoewel de gevolgen in de toekomst nog niet te voorzien zijn, willen wij u hierbij wel reeds informeren. Deze situatie heeft (vanzelfsprekend) effect op onze bedrijfsvoering. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo lang mogelijk op het normale peil te houden.

Klantbezoeken


Voor al het geplande en nog te plannen bezoeken bij klanten door medewerkers van Ecoleon geldt dat er vooraf contact wordt gezocht om te checken of het nog mogelijk/wenselijk is dat we langskomen. Hierbij zal fysiek contact tot een minimum beperkt worden en dient de minimale afstand van 1,5 meter in acht genomen te worden.


Locatiebezoek is enkel toegestaan wanneer bij niemand sprake is van ‘milde verkoudheidsklachten’ (niezen en/of keelpijn en/of loopneus en/of licht hoesten en/of verhoging tot 38 graden). Wanneer er wel sprake is van ‘milde verkoudheidsklachten’ bij onze medewerker en/of bij u zal de afspraak indien mogelijk telefonisch of via Skype plaatsvinden. Onze medewerkers op kantoor werken zoveel mogelijk vanuit huis en met extra hygiëne voorzorgsmaatregelen.

Leveringen


Wat betreft de leveringen vanuit onze leveranciers is er op dit moment nog geen sprake van onmogelijkheden. Wel kunnen er vertragingen optreden door uitval van medewerkers of latere levering van onderdelen vanuit (met name) buitenland. In geval van vertraging wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Storingsdienst


Tot slot hebben wij met Ecotap afgestemd dat er beheersmaatregelen zijn getroffen om de bereikbaarheid van de storingsdienst te borgen. We houden u op de hoogte van wijzigingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@ecoleon.nl) of telefoon (0345 – 820 391).


Met vriendelijke groet,

Team Ecoleon

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: