logo_PSL2

Hoogste trede CO2-prestatieladder niveau 5

24 november 2015

Trots zijn we. We hebben de hoogste trede behaald op de CO2-prestatieladder: niveau 5.Logo_ecoLeonblad

Het certificaat is het bewijs van onvermoeibare inspanningen die de Leeuwenstein Groep, waartoe Ecoleon behoort, doet om duurzaam te werken.

“De duurzaamheidsvisie van de Leeuwenstein Groep heeft geleid tot dit prachtige resultaat. Iedere beslissing die we nemen als directie, toetsen wij aan onze duurzaamheidseisen,”, stelt Robert van Doorn lid van de Raad van Bestuur van de Leeuwenstein Groep en directeur Ecoleon. “Wij zijn als ondernemer altijd op zoek naar de meest duurzame en beste oplossingen”.

De Leeuwenstein Groep streeft naar duurzaam werken door bijvoorbeeld te investeren in schoner materieel, efficiënte werkmethodes toe te passen, afspraken te maken met onderaannemers over reductie van het brandstofverbruik en het stimuleren van milieubewust werken van haar medewerkers en de medewerkers van haar partners.

“In 2012 hadden we trede 3 bereikt , dat was voor ons het begin om echt werk te gaan maken van CO2 reductie. We kijken niet alleen naar de CO2-uitstoot die door ons zelf wordt veroorzaakt, maar ook verder in de keten. Dit heeft geleid tot een reductieconvenant met een groep belangrijke leveranciers.  Het is slechts één van de vele maatregelen die er toe heeft geleid dat we nu op trede 5 gecertificeerd zijn en dat ook nog volgens de nieuwste versie van de norm (3.0). Deze nieuwe norm is in de zomer van 2015 van kracht geworden en stelt zwaardere eisen aan gecertificeerde bedrijven. Een mooie prestatie van al onze medewerkers en onze partners in de keten”, aldus Erik van Doorn, lid van de Raad van Bestuur en Hoofd Interne Bedrijfszorg  van de Leeuwenstein Groep en directielid van Ecoleon.

Met het behalen van deze hoogste trede op de CO2-prestatieladder wordt haar duurzaamheidsmentaliteit door een onafhankelijke certificerende instantie beloond met een officieel certificaat.

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: