K-Rietgraaf_2_1-604x208

Van grijs naar groen

21 maart 2017

De gemiddelde inrichting van een bedrijventerrein bestaat uit verharding en ‘strakke’ gazons met een korte grasmat en intensief maaibeheer. Grote verharde oppervlaktes creëren hitte problemen, vooral in stedelijk gebied. Dit benadeelt de gezondheid van medewerkers en verhoogt kosten van airconditioning. Daarnaast kan regenwater slecht de bodem infiltreren, waardoor riolen worden overbelast. Problemen met waterberging zullen naar verwachting toenemen door het veranderende klimaat met grotere extremen in weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij korte maar zeer intensieve buien. Gescheiden riolering in combinatie met waterberging en onafgedekte, ‘open bodem’ voor infiltratie kunnen uitkomst brengen. Nederland heeft veel verouderde en slecht onderhouden bedrijfsterreinen waarbij deze problemen samenvallen met een dalende vastgoedwaarde.

Benutten van de natuur

Door het natuurlijk kapitaal beter te benutten, versterken natuur en bedrijfsvoering elkaar. Een groener terrein kan het imago versterken en het welzijn van medewerkers verbeteren (KPMG 2012). Groenvoorziening kan een gebouw ook een hogere vastgoedwaarde geven, bijvoorbeeld door ‘lelijke’ oudere gebouwen te voorzien van aantrekkelijke beplanting. Daarnaast is het kwalitatief vergroenen van ‘grijze’ onderdelen in de maatschappij, zoals bedrijfsterreinen, belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. Bedrijfsterreinen kunnen groot of klein zijn, en opgeteld beslaan zij een groot deel van het nationaal oppervlak en hebben daarom veel invloed op de omgeving. Enkele koploperbedrijven streven daarom naar ‘no net loss’, waarbij het ecosysteem en haar -diensten geen verlies lijden door de bedrijfsactiviteiten.

Nieuwbouw? maak een groen ontwerp

Bij nieuwbouw van bedrijfsterreinen bestaat er de mogelijkheid om duurzaamheid te integreren in alle aspecten van het ontwerp, zowel binnen, op als buiten gebouwen. De ecologische waarde van groen is hiervan een onderdeel, evenals waterberging en een gescheiden riool c.q. voldoende ‘open bodem’ voor infiltratie – belangrijk voor een goede waterhuishouding. Vooral bij grote terreinen biedt de ontwerpfase mogelijkheden om een sluitende businesscase te maken van een groen bedrijfsterrein met een goede waterhuishouding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beplantte hekken voor veiligheid, aanzicht én habitatcreatie, of kostenbesparing door het lozen van afvalwater aan te passen met waterzuivering door helofytenfilters of met wilgenplantages (biomassaproductie).

Ecoleon werkt dagelijks aan de verduurzaming van de buitenruimte. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Erik Claassen op 06 – 83 00 05 87 .

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: