laadpaal-768x518

Elektrisch rijden, de volgende stap

28 november 2016

Binnenkort kunnen automobilisten met een plugin hybride of elektrische auto met hun eigen laadpas hun auto opladen op het netwerk van laadpalen in Duitsland. De organisaties die in Nederland zorgdragen voor een goed werkend platform hebben hierover afspraken gemaakt met hun Duitse vrienden. Met dit initiatief worden er stappen gezet op de groene weg. Op de Energieconferentie die afgelopen dagen plaats vond in het Duitse Neuss werden deze afspraken op papier gezet.

Het is met name voor zakelijke rijders van auto’s met een stekker een goede stap dat er nu grensoverschrijdend geladen kan worden. Hierdoor wordt de drempel voor het elektrisch rijden verlaagd. Zoals u in onze vorige blog kon lezen moet zakelijk Nederland de motor worden achter het elektrisch rijden. Met name de middenklasse auto’s met een bereik van 400 tot 500 km moeten ervoor gaan zorgen dat het elektrisch rijden een steeds groter aandeel krijgt in het vervoer. De meeste autofabrikanten zetten hiervoor, soms vrijwillig, soms gedwongen, goede stappen. In Nederland werd afgelopen week de 100.000 auto met een stekker verkocht.

Natuurlijk kennen we allemaal de verhalen over de subsidiemotieven rondom de plugin hybride. En toch is hierin een kentering zichtbaar. Steeds meer werkgevers volgen het brandstofverbruik van deze auto’s op de voet. Ze stellen eisen aan de gebruiker. Gelukkig stellen ze de gebruiker ook steeds vaker in de gelegenheid om de auto thuis op te laden. Wij als Ecoleon installeren veel laadoplossingen bij deze rijders. Deze laadoplossingen worden aangesloten op de eigen meterkast en de stroomkosten worden middels ons geautomatiseerde systeem verrekend met de werkgever. Dit geeft duidelijkheid en voldoet aan alle eisen die de belastingdienst aan deze vergoeding stelt. Voor werkgevers is het zaak om de komende maanden goed te kijken naar de leasecontracten die aflopen en de nieuwe auto’s die moeten worden aangeschaft. In veel gevallen is een plugin hybride een prima oplossing. De huidige bijtellingsregelingen, die nog tot het einde van het jaar gelden, kunnen deze keuze versnellen.

Voorwaarde voor een echte vergroening is wel dat deze auto’s zoveel mogelijk op groene stroom gaan rijden. Dit vergroot de milieuwinst enorm. Ecoleon exploiteert vanaf 1 januari alle openbare laadoplossingen in de Gemeente Geldermalsen. Deze laadoplossingen werken gegarandeerd met 100% groene stroom uit windenergie.

De particuliere markt blijft nog achter. Minister Kamp bevestigde afgelopen week nogmaals dat hij niets ziet in een subsidie voor particulieren. De verwachte resultaten wegen volgens hem niet op tegen de kosten.

We denken dat hij gelijk heeft. Zoals we al eerder schreven zal de groei moeten komen uit de zakelijke markt. Komend jaar komen er diverse modellen op de markt die een volgende stap zetten op de groene weg. Volledig elektrische auto’s met een rijbereik van 400 tot 500 km. Dit brengt enorme voordelen met zich mee. Denk daarbij alleen al aan het benutten van (over)capaciteit op uw zonnepanelen.

Kortom, we gaan groene tijden tegemoet. Wij verheugen ons nu al op 2017!

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: