DGZMVONL

Ecoleon deelnemer van het koplopernetwerk van MVO Nederland & De Groene Zaak

09 januari 2018

Sinds 20 december 2017 mag Ecoleon zich deelnemer noemen van het koplopernetwerk van MVO Nederland & De Groene Zaak. Het koplopernetwerk bestaat uit ambitieuze en gedreven ondernemers en ondernemingen die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid en zich hierin onderscheiden van andere ondernemers. Om toe te mogen treden tot het netwerk moet een bedrijf voldoen aan het zogenaamde ‘koploperprofiel’.

Per 1 januari 2018 gaan De Groene Zaak en MVO Nederland samen verder in het koplopernetwerk. Om de transitie naar een nieuwe economie te versnellen is gekozen om samen te werken met een ambitieuze strategie. De verwachting is dat hierdoor nog meer en sneller resultaat geboekt kan worden, om de omslag in 2025 een feit te maken en de Sustainable Development Goals (SDGs) in 2030 te halen. Ondernemers uit het koplopernetwerk onderschrijven dezelfde uitgangspunten voor duurzaam ondernemen.

7 principes van duurzaam ondernemen:

 1. Waardeert winst op lange termijn vóór winstmaximalisatie op korte termijn;
 2. Draagt bij aan de transitie;
 3. Focust op radicale innovatie;
 4. Onderneemt circulair en klimaatbewust;
 5. Onderneemt over sectorgrenzen heen;
 6. Neemt verantwoordelijkheid;
 7. Bouwt aan duurzaam leiderschap.

Ecoleon wil een serieuze bijdrage te leveren via:

 • Kennis delen en inspiratie opdoen
 • Samenwerking met andere partijen
 • Inspelen op actuele kansen en ontwikkelingen
 • Concreet maken van thema’s als: circulariteit, transitie naar een nieuwe economie, duurzaamheid

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: