Inkopen-300x225

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing

19 januari 2017

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle overheden de verantwoordelijkheid op zich genomen om 100% duurzaam in te kopen. Het inkoopvolume van de totale overheid is jaarlijks 60 miljard euro. Dit wordt voor het grootste gedeelte besteed door de lagere overheden. Mooie plannen, maar hoe staan we er nu voor?

Ecoleon heeft een ambitie: wij willen de buitenruimte verduurzamen. Vanuit deze ambitie kijken we dan ook met aandacht naar het gedrag van de overheid in de publieke ruimte. Worden de ambities van de overheid waar gemaakt? In de praktijk blijk daar nog niet zoveel van terecht te komen.

Veel gemeenten stelden onlangs de duurzaamheidsvisies vast. Wanneer je deze visies bekijkt, blijken het vooral samenvattingen van het beleid van anderen. Er worden lijvige rapporten geschreven over zonne-energie, windenergie en energiebesparing. Ruim 95% van deze maatregelen wordt uitgevoerd door het bedrijfsleven en particulieren.

Gemeenten spelen slechts een heel bescheiden rol als het gaat om het omzetten van een duurzaamheidsvisie naar een duurzaam inkoopbeleid.

Toegegeven, sommige gemeenten geven wat subsidie op een laadpaal of op het isoleren van je huis. Maar veel verder dan dat komt het niet.

Toch is men ambitieus. Energieneutraal in 2030 lijkt de trend te zijn. Je leest dit in bijna alle visies van lokale overheden. Echter, ook wanneer je dan kijkt naar de maatregelen die men zelf neemt, staat de wagen al snel stil. Weer beperkt het zich tot een weergave van de activiteiten van de wereld om hun heen. Maar zelden investeert een gemeente zelf, of is men bereid haar eigen beleid en gedrag aan te passen.

En dat kan beter. Het wordt echt tijd dat gemeenten bijvoorbeeld in de openbare ruimte andere keuzes gaan maken. Wanneer komt er een aanbesteding waarin duidelijke CO2 doelen worden gesteld aan de uitvoerende partij? Wanneer wordt er echt naar duurzaamheid gekeken in de breedste zin van het woord? Veelal beperkt men zich tot energiebesparing. Maar duurzaamheid is veel breder.

Het wordt tijd dat gemeenten de handschoen gaan oppakken. Ecoleon kan hierbij helpen. Onze adviseurs zijn in staat om de vertaalslag te maken van mooie ambities en beleidsplannen naar daadwerkelijke uitvoer. Meer weten? Kijk op onze website www.ecoleon.nl.

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: