35999897126_d158d34ee2_b-604x208

De berm is belangrijk

24 mei 2018

De afgelopen weken zien we ze weer verschijnen; grote maaimachines die de bermen maaien.
Vooral op social media zie je een toename in het aantal berichten waarin hardop de vraag wordt gesteld of het simpelweg kaalmaaien van de berm nog wel van deze tijd is.

De berm is belangrijk
Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied. Het legt een verbinding tussen het aangrenzende landschap en het wegvak. In Nederland worden agrarische landschappen dermate intensief gebruikt dat de berm in toenemende mate bepalend is voor de biodiversiteit en de overlevingskansen van planten en dieren.

Toenemende bewustwording
Ecologisch bermbeheer staat daarom in toenemende mate in de belangstelling van bedrijven en overheden. De bewustwording hierover neemt toe. Het is aan overheden om meer en betere randvoorwaarden te stellen aan de uitvoerende partijen voor het bermbeheer. Een mooi voorbeeld is de Provincie Noord-Brabant.

Goede voorbeelden
De bermen langs de provinciale wegen in Brabant worden ecologisch beheerd, zonder bestrijdingsmiddelen. Waar voldoende ruimte is en geen risico’s zijn voor de verkeersveiligheid, worden bermen ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels en langzaam groeiende grassoorten.

De bermen worden een paar keer per jaar gemaaid. Dat is vooral belangrijk voor automobilisten om goed zicht op de weg te houden. Het maaisel gaat vervolgens direct naar een groen composteerder. Als het maaisel zou blijven liggen, dan gaat het voedingsstoffen afgeven waardoor het gras te snel gaat groeien. Dat zou betekenen dat de berm vaker gemaaid moet worden en dat is weer minder milieuvriendelijk. Bovendien krijgen kruiden minder kans zich te ontwikkelen als het gras te snel groeit.

Sinusmaaien
De meeste bermen van de provinciale wegen worden in het najaar in z’n geheel gemaaid. De provincie onderzoekt op een aantal locaties of de maaimethodiek ‘sinusmaaien’ de biodiversiteit in de bermen kan verbeteren. Sinusmaaien is een methode om ‘gedifferentieerd te maaien’. Er wordt afwisselend in de breedte en hoogte gemaaid en ook de maaiperiodes verschillen. Daardoor ontstaat diversiteit in de ontwikkeling van begroeiing, krijgen planten en bloemen meer kans om te bloeien en vormt niet-gemaaide vegetatie een overwinteringsplek voor insecten en andere kleine dieren. Voor amfibieën en kleine zoogdieren ontstaat bovendien een afwisselend landschap, met volop schuilgelegenheden en verbindingszones tussen leefgebieden. Een berm die onderhouden wordt met de sinusmethodiek biedt langer voeding (bijvoorbeeld nectar voor vlinders) en door de grillige vorm meerdere microklimaten. Deze manier van maaien is tijdens de uitvoering bovendien veiliger voor de dieren.

Ecoleon adviseert bedrijven en overheden over duurzaamheid in de buitenruimte. Wilt u meer informatie over onze producten en diensten? Neem dan contact op met Erik Claassen (06 – 83 00 05 87) of mail naar info@ecoleon.nl

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: