solarbench-smart2work-3-1-300x225

Breeam in de buitenruimte

05 februari 2018

U heeft net een pand laten bouwen, al dan niet met een BREEAM certificering. Bij uw pand ligt een mooi stukje buitenruimte. Wellicht is deze buitenruimte belangrijk geweest voor een certificering, wellicht ook niet. Toch bent u van mening dat het belangrijk is dat dit stuk buitenruimte er goed uit ziet. Dit is tenslotte het gedeelte van uw organisatie dat voor iedereen zichtbaar is.

“Met het beheer van Ecoleon kan er een score van 17% gehaald worden

op het gebied van beheer.”

In beide gevallen is er de mogelijkheid om het pand (en terrein) BREEAM In-Use te laten certificeren. Bij de BREEAM in-Use certificering wordt er gekeken naar de Asset; Wat is er allemaal aanwezig in en rondom het pand. Er wordt gekeken naar het beheer; hoe wordt het pand (en het terrein) beheerd? En tot slot wordt er gekeken naar het gebruik; hoe worden de verschillende faciliteiten gebruikt?

Het BREEAM-InUse certificeren van uw pand en terrein laat zien hoe duurzaam uw pand en terrein zijn ingericht, hoe duurzaam zij beheerd worden en in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van de diverse duurzame mogelijkheden. Voor een organisatie die een BREEAM- Nieuwbouw en Renovatie certificaat behaald heeft is het behalen van een In-Use certificaat een logische vervolgstap, omdat een Nieuwbouw en Renovatie certificaat na een korte tijd verlopen is.

“Op het gebied van Asset kan Ecoleon door haar duurzame oplossingen ook nog eens zorgen voor een score van zo’n 12%.”

Ecoleon kan ondernemingen helpen bij het behalen van een BREEAM- InUse certificaat. Dit doet zij door de buitenruimte volledig onder haar beheer te nemen. Met het beheer van Ecoleon kan er een score van 17% gehaald worden op het gebied van beheer. Op het gebied van Asset kan Ecoleon door haar duurzame oplossingen ook nog eens zorgen voor een score van zo’n 12%.(hiervoor zouden aanpassingen nodig kunnen zijn)
Heeft u duurzaamheidsambities, of wilt u uw BREEAM certificering prolongeren? Ecoleon biedt u met haar kennis op het gebied van de buitenruimte het totaalpakket voor het beheer van uw terrein.

Wilt u weten wat Ecoleon voor u specifiek kan betekenen, ook wat betreft eventuele BREEAM scores?
Neem dan contact met ons op voor een afspraak!

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: