800px-Acker-Witwenblume_Knautia_arvensis-244x300

Biobermen A2 en A12

19 mei 2016

Ecoleon is samen met Van Doorn Geldermalsen B.V. het afgelopen jaar bezig geweest met het aanleggen van biobermen voor Rijkswaterstaat in het areaal Utrecht. De biobermen zijn een co-creatie van Rijkswaterstaat, Ecoleon, Van Doorn Geldermalsen B.V., Klapwise en Buro Harro. De bermen moeten het imago van de Nederlandse wegen verbeteren.

Waar voorheen eentonige bermen en vieze met graffiti bespoten geluidsschermen voor veel ergernis zorgden, bestaat de behoefte om dit meer en meer tegen te gaan. Met de expertise van Klapwise en Buro Harro en de vakkundigheid van Van Doorn Geldermalsen B.V. zijn er op diverse locaties langs de A2 en de A12 ideeën uitgewerkt in proefvakken. Langs de A2 ter hoogte van Nieuwegein en langs de A12 ter hoogte van Vleuten de Meern zijn de geluidsschermen behandeld.

Er zijn diverse proeven en maatregelen genomen om de geluidsschermen volledig van begroeiing te voorzien.

Proeven begroeiing geluidsschermen:

 • Het planten van boven voor groeiondersteuning.
 • Het opruwen van de wanden met spuitbeton en mos.
 • Het opruwen van de wanden met spuitbeton en varensporen.
 • Het aanbrengen van gaas ter ondersteuning van de beplanting.
 • Het aanbrengen van maaibescherming.
 • Het aanbrengen van een balk als klimsteun tussen onderste en bovenste deel geluidsscherm.

Beoogd effect begroeiing geluidsschermen:

 • groener beeld dan beton,
 • hogere biodiversiteit,
 • grotere opname van fijnstof en hogere productie van zuurstof,
 • hogere ecologische waarde.

Langs de A2, die door zijn saaie uitstraling regelmatig negatief in het nieuws komt, zijn twee proefvlakken nabij KM 43,8 door middel van Hydro Seeding ingezaaid met zaad van Rode lijst plant- en bloemsoorten. Het inzaaien van de berm met deze planten en bloemen heeft de positieve gevolgen.

Beoogd effect inzaaien biobermen:

 • verhoging van de biodiversiteit,
 • afname onderhoudskosten vanwege lager maairegime,
 • minder afzettingen nodig voor maai-activiteiten, dus minder verkeershinder.

Het project wordt gemonitord. En de beoogde effecten worden geëvalueerd.

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: