20210125_150756 - 2

Autolaad-praatpalen voor Fien Wonen

18 februari 2021

Eind januari plaatsten, leverden en installeerden we drie Autolaad-praatpalen bij de woningcoöperatie. De drie palen zijn samen goed voor zes oplaadpunten.

Begin februari werden de laadpalen in gebruik genomen door vijf nieuwe elektrische auto’s. Zo zet Fien Wonen, naast het verduurzamen van haar woningen, ook in op de verduurzaming van hun wagenpark.

De drie Autolaad-praatpalen zijn gepersonaliseerd met de huisstijl van Fien Wonen. Op deze manier maakt de woningcoöperatie de Autolaad-praatpaal onderdeel van hun organisatie. De laadpalen zijn geschikt voor alle typen elektrische auto’s. Zo is Fien Wonen goed voorbereid op de toekomst!

HoeDuurzaamBenJij

Volg ons: