BREEAM

Ecoleon als ontwerper van uw buitenruimte

Bij de bouw van een nieuw pand laten veel bedrijven zich tegenwoordig BREEAM-certificeren. De BREEAM-certificering geeft aan in welke mate een nieuw pand duurzaam is. De reden om een pand te laten certificeren verschilt per bedrijf. De ene onderneming doet het om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de ander om te besparen op de energiekosten en weer een ander doet het vanuit affiniteit met duurzaamheid.

Ecoleon achterhaalt deze beweegredenen om vervolgens met een advies op maat te komen over de inrichting van de buitenruimte van het pand. Naast dit advies is Ecoleon in staat om het ontwerp van het terrein op zich te nemen, het werk uit te voeren en het terrein vervolgens te beheren en onderhouden. Deze integrale aanpak ontzorgt u volledig. Daarnaast wordt er volledig rekening gehouden met de credits vanuit de BREEAM beoordelingsrichtlijnen.

Doordat Ecoleon in de eerste fase uw beweegredenen achterhaalt, is er duidelijk wat voor score u kunt halen in de buitenruimte. Deze score kan bij een nieuwbouw en renovatie certificering oplopen tot zo’n 12%. Wanneer u inzichtelijk heeft wat er in de buitenruimte voor score behaald kan worden, kunt u met de aannemer uw wensen voor het pand hier op aanpassen.

De integrale aanpak van Ecoleon rijkt tot in de beheer en onderhoud fase van uw terrein. Zo kan Ecoleon volgens de BREEAM In-use richtlijnen een score van 11% voor het asset en 17% voor het beheer realiseren.

 

Ecoleon als uitvoerder

Steeds vaker kiest een opdrachtgever voor het behalen van een BREEAM-certificering. De opdrachtgever wil, logischerwijs, een zo hoog mogelijke score halen tegen een zo laag mogelijk bedrag. Voor u als aannemer vaak een grote uitdaging. Toch zijn er credits te behalen tegen een relatief lage prijs, bijvoorbeeld in de buitenruimte. De buitenruimte valt echter buiten uw vakgebied en daarom schakelt u een ingenieursbureau in.

Dit ingenieursbureau komt met een prachtig ontwerp, waarin aan alle credits wordt voldaan. Toch blijkt in de realisatiefase al dat hetgeen wat het ingenieursbureau bedacht heeft lastig uit te voeren is voor de verschillende uitvoerende partijen. En wanneer het pand klaar is en de buitenruimte onderhouden moet worden, blijkt deze volgens de daarvoor aangestelde aannemer lastiger te onderhouden dan verwacht. Er is duidelijk sprake van ruis tussen de verschillende partijen en u als hoofdaannemer wordt daarop afgerekend.

Dit kan ook anders. Ecoleon, onderdeel van de Leeuwenstein groep, richt zich op het verduurzamen van de buitenruimte. Daarbij maakt de organisatie gebruik van de andere BV’s binnen de groep. Door de verschillende disciplines van deze BV’s te koppelen kan Ecoleon zich met haar integrale aanpak focussen op zowel het ontwerp en de realisatie als wel het beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Doordat Ecoleon dit integraal doet, hoeft u zich geen zorgen te maken over ruis en over het bewijsmateriaal wat aangeleverd dient te worden om een certificaat te behalen. De 12% score die de buitenruimte kan toevoegen aan het nieuwbouw en renovatie certificeringsproces en de 11% (asset) en 17% (beheer) die de buitenruimte toe kan voegen in het In-Use certificeringsproces, worden behaald zonder de eerder genoemde problemen.