hand_lucht-720x208

Overheid

De overheid zet concrete stappen naar een duurzame samenleving en geeft hierin zelf het goede voorbeeld. Bij inkoopbeslissingen zijn dan ook, behalve prijs, kwaliteit en levertijd, de sociale - en milieuaspecten maatgevend. De lat ligt hoog als het om duurzaamheid gaat. Dat is onder andere te merken aan de inkoop van duurzame goederen, het bevorderen van elektrisch vervoer, het verminderen van geluidbelasting en CO2uitstoot.

Advies verduurzaming buitenruimte

De diensten en producten van Ecoleon sluiten naadloos aan op de duurzaamheid ambities van de overheid. Wij kunnen u een totaalconcept aan bieden van duurzame aanleg, beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Met de duurzaamheidsconsultant van Ecoleon kan een strategie opgezet worden die uw CO2-uitstoot reduceert, u als klant ontzorgt én waarmee u de wereld weer een stapje mooier maakt.

Duurzame aanleg

Duurzame aanleg kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Duurzame bestratingsmaterialen;
  • Groen in de buitenruimte, afgestemd op en passend bij de natuurlijke omgeving;
  • Laadpunten voor elektrisch vervoer voor uw personeel en/of bezoekers
  • Lichtpunten op zonne-energie
  • Fietsenstallingen met zonnepanelen en oplaadfunctionaliteit

Duurzaam onderhoud

Voldoende en goed onderhoud verlengt de levensduur van materialen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Tijdig repareren van beschadigingen.
  • Gebruik van elektrisch materieel dat behalve ‘geruis- en geurloos’ ook ‘groen’ wordt opgeladen.
  • Onkruidbestrijding met innovatieve hete lucht techniek, waarbij met een minimum aan energie en milieubelasting, een maximum aan resultaat kan worden behaald.
  • Reinigen met volledig afbreekbare middelen.
  • Plaatsen van gescheiden afvalsystemen.

Duurzaam beheer

Het beheer van de buitenruimte wordt niet vaak in verband gebracht met duurzaamheidsdoelstellingen. Toch zijn daar grote stappen te zetten, die ook nog eens waarde toevoegen aan de buitenruimte. Ecoleon maakt voor overheden de verhouding tussen prestaties, risico’s en kosten inzichtelijk via een speciaal onderhoudsmanagement systeem. Wij stellen risico gestuurde onderhoudsstrategieën op, monitoren de staat van uw buitenruimte middels schouw en inspectie en genereren adviesrapportages.

Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op door te bellen naar 0345 – 820391 of een mail te sturen naar info@ecoleon.nl.

Volg ons: